Hoe hoort het eigenlijk? is een keurig boek over etiquette van A tot Z. Voor elke gelegenheid een handleiding over hoe je te gedragen in de omschreven situaties. Etiquette gaan over ons allemaal: ze zijn voor en van alle mensen en het heeft als doel om een aangename samenleving te creëren.
Het begrip ‘etiquette heeft ons niet meer losgelaten en ons aangezet om hierover in gesprek te gaan. Daarom zijn we met een etiquette loket gaan touren en langs verschillende dorpen en steden getrokken in de Provincie Overijssel. In dit loket nodigen we mensen uit om met een ieder in gesprek te gaan over etiquette:
Welke regels, normen en waarden heb jij vanuit huis mee gekregen? Aan welke omgangsvormen hecht je waarde? Hoe zou de samenleving eruitzien wanneer iedereen zich aan dezelfde etiquette zou houden? Of tasten we dan onze vrijheid aan?
Uit al deze ontmoetingen en verhalen ontstaat de voorstelling ‘Hoe hoort het eigenlijk?’.
Zou het dankzij de etiquette lukken om weer de verbinding, saamhorigheid en ontmoeting te creëren?

Een voorstelling die je op een verrassende, herkenbare en toegankelijke manier meeneemt in de wereld van etiquette en de nodige ongemakken die daarbij komen kijken


Theater de Makkers is een theatergezelschap uit Zwolle, dat zich zowel binnen als buiten de theaters beweegt. De Makkers hebben een grote nieuwsgierigheid naar de verschillende meningen, gewoontes en beweegredenen van iedereen. De voorstellingen komen daarom altijd tot stand aan de hand van ontmoetingen en verhalen van mensen. De voorstellingen of theatrale installaties verleiden het publiek om op een andere manier te kijken naar de mensen en de omgeving waarin zij leven. Op die manier leveren De Makkers een bijdrage aan verbinding in de samenleving en brengen zij mensen een beetje dichter bij elkaar.

Tijdens de voorstelling neem je plaats tussen of rondom de acteurs en word je op avontuurlijke wijze meegenomen in het thema.

‘Hoe hoort het eigenlijk?’ is een voorstelling geïnspireerd op het boek: Hoe hoort het eigenlijk?
Geschreven door Amy Groskamp- ten Have (1939) en later herschreven door Reinildis van Ditzhuyzen (2013).