Nomaden

Nomaden gaat over de universele en continue zoektocht van de mens naar het gevoel van thuis. Waar voel jij je thuis? En waar mag jij je thuis voelen? Claim jij je eigen plek op of heb jij toestemming nodig van de ander om er te mogen zijn. Daar ontmoeten we om de beurt de personages. Zij allen zijn door hun eigen keuzes op deze plek belandt. Sommige zijn op de vlucht van iets, anderen vluchten op zoek naar iets. We zien een uur uit hun leven bij dageraad, nog voor de zon opkomt. In dat uurtje zien we de vrouwen zich klaarmaken voor wat komen gaat. Wie zij zijn van elkaar is niet duidelijk. Wat ze samenbrengt is de plek! Deze onheilspellende plek die alles zal veranderen. Zullen zij hun zoektocht voortzetten of eindigt deze hier.

NOMADEN is een montagevoorstelling waarin storytelling, fysiek theater en beelden met elkaar verweven worden tot een fragmentarisch portret van een aantal jonge vrouwen die op zoek zijn naar hun thuis.


Fadua El Akchaoui, geboren in Alblasserdam uit immigranten ouders uit Marokko, woonachtig in Rotterdam. Naast actrice, theatermaker en theaterdocent ook docent Maatschappijleer in Rotterdam. Geëngageerd theatermaker die themas opzoekt die verbonden zijn met wie zij is als persoon en maker. Zij probeert altijd in haar stukken een ongemakkelijkheid op te zoeken. Binnen dit thema, ligt het ongemak bij het feit dat zij als Marokkaans Nederlandse vrouw zich nergens meer thuis voelt. Als maker die vanuit het ongemak werkt onderzoekt zij verschillende manieren om hier mee te werken. Het ongemak kan het startpunt zijn, een middel of het einddoel. Het ongemak kan zitten bij haar, haar spelers of het publiek maar het ongemak moet er zijn.

Fadua over de voorstelling:
Ik wilde graag een voorstelling maken over het thema thuis. Dit thema is voor mij onlosmakelijk verbonden met wie ik ben als persoon en voel enorm de noodzaak om deze voorstelling te maken op dit moment. Ik merk dat dit thema bij ontzettend veel mensen op verschillende manieren leeft. Ook door de socio-politieke gebeurtenissen waar we momenteel mee geconfronteerd worden is het thema actueler dan ooit. Denk aan de polarisatie van de samenleving, vluchtelingenproblematiek, Islam fobie, zwart vs. wit. Ik ben van mening dat een voorstelling hierover wat teweeg kan brengen. Ik ga werken met een groep jonge vrouwen die allen een andere achtergrond hebben en die ons een kijkje geven in wat zij voelen, horen en zien bij het thema thuis.