Sfessania – Dancing to Madness

Deze voorstelling is geïnspireerd op de “Balli di Sfessania” van de 17e eeuwse schilder Jacques Callot. Op deze afbeeldingen dansen figuren uit de Italiaanse Commedia dell’Arte de Sfessania, een dans over het meisje Lucia dat tot leven gewekt wordt door middel van dans en muziek. In de 17e eeuw hadden veel muzikale dansen een diepere betekenis. Zo bestond naast de Sfessania bijvoorbeeld ook de tarantella, waarvan men werkelijk geloofde dat deze mensen van een giftige spinnenbeet kon genezen! De betekenis van deze dansen is voor een hedendaags publiek niet meer evident, maar in “Sfessania” proberen we iets van de ‘magie’ terug te brengen die met deze oude verhalen gepaard ging. In de Commedia dell’Arte nemen de acteurs een bestaand plot (‘lazzo’) als uitgangspunt voor hun improvisaties.

Op een vergelijkbare manier worden in deze voorstelling dansen uit de 17e eeuw, die tijdens de Commedia werden gespeeld, onder handen genomen. Melodieën, baslijnen en ritmes vormen het uitgangspunt voor improvisatie, en elektronische effecten worden gebruikt om ze uit hun context te vervreemden en naar de 21e eeuw te brengen. In onze voorstelling voelt het publiek opnieuw de magische krachten die in de 17e eeuw als vanzelfsprekend aan muziek werden toegeschreven. De mix van oud en nieuw krijgt een steeds opzwepender karakter. Voel de ritmes, hoor de dans en zie het het Napels van de 17e eeuw door een hedendaagse bril. Kunnen we dansen tot gekte? Of kunnen we ons door muziek laten genezen? Kom naar Sfessania en ontdek het zelf!