Steun het festival en geef het talent van de toekomst een kans.

Steun.

ANBI
De Stichting Delft Fringe Festival staan bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). En heeft de culturele ANBI-status. Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht geworden, waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven nog interessanter is om culturele instellingen financieel te ondersteunen. Hieronder vindt u meer informatie over hoe u het Delft Fringe Festival kunt ondersteunen.

Bedrijven
Als bedrijf het festival een warm hart toedragen? We maken graag kennis! We bieden een breed scala aan mogelijkheden om bedrijven zichtbaar te maken en relevante, verrassende ontmoetingen te creëren. Daarnaast kun je ook sponsoren door middel van uitwisseling van expertise, goederen of diensten. We vinden altijd een creatieve manier om het doel te bereiken. Meer weten? Roel Funcken, (roel@delftfringefestival.nl), bespreekt graag de mogelijkheden met je.

X