Invocations: Uprisings on Translucid Battlefields

Ik moet voorbij het onmogelijke blijven verbeelden, want het mogelijke voelt al als onmogelijk. Onze ideologieën worden grotendeels gevormd door onze omgeving. Deze omgeving komt op mij erg hostiel over en zit vol met leugens, egoïstische mannen met te veel macht, kwetsende schoonheidsidealen, vrouwenhaat, depressies, eenzaamheid, slecht eten etc.

De wereld is absurd! Ik begrijp niet waarom de huidige economische stelsels nog steeds op uitbuiten zijn gebaseerd? De bijna ondraaglijke pijn die dat met zich meebrengt, door het in standhouden van de nodige systematische structuren van discriminatie op basis van klasse, ras en gender, probeert iedereen op hun eigen manier mee om te gaan.

Dit stuk is een reflectie van dat en ook van verschillende lagen van mijn identiteit, die gevormd zijn uit mijn ervaring als lesbische, bi-culturele los gevochten vrouw en vooral als iemand die zich er niet bij neer wil leggen, maar iemand die wil vechten voor een andere betere toekomst.