Het team van
Delft Fringe Festival.

Delft Fringe Festival Organisatie

Directeur/Bestuurder
Roel Funcken | e-mail
voorzitter, secretaris, penningmeester
T. 06 40 75 61 33

Locatie Manager
Madeleine Kuipers| e-mail

Programmeurs
Rémon Beeftink | e-mail
Saskia Tilanus

Productie & Programma
Andrea de Bruijn | e-mail

Marketing & Publiciteit
Laura Cornelisse | e-mail
Yuridia Anasagasti | e-mail

Vrijwilligerscoordinatie
Vacant

Raad van Toezicht
Dhr. B.R. Beeftink, voorzitter
Dhr. S. van Dijk
Mevr. C.C.A. Stulemeijer

Delft Fringe Festival Kantoor

Staalweg 1
2612 KK, Delft
+31 (0)6 40 75 61 33

Stichting Delft Fringe Festival

Statutaire naam
Stichting Delft Fringe Festival

KVK-nummer
69862753

RSIN
858042630

Contactgegevens
Delft Fringe Festival
Staalweg 1
2612 KK Delft

Bestuurssamenstelling zie hiervoor de Raad van Toezicht onder ‘Delft Fringe Festival Organisatie’ op deze pagina.

Doelstelling
Theatermakers ondersteunen in hun professionele ontwikkeling, bestaand én nieuw theaterpubliek een unieke culturele ervaring bieden en het culturele aanbod in de stad Delft verbreden en verbeteren.

Beleidsplan
Als u hier klikt opent het plan in een nieuw scherm

Beloningsbeleid
De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van personen die in dienst zijn van de stichting worden vastgesteld door de Raad van Toezicht. Zij worden echter vastgesteld door het bestuur wanneer het gaat om dienstbetrekkingen, aangegaan voor bepaalde tijd, en eindigend van rechtswege en zonder opzegging. Stichting Delft Fringe Festival heeft geen functionarissen in dienst die een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen. Leden en voorzitter van de Raad van Toezicht vervullen hun rol onbezoldigd.

Maak kennis met het talent van morgen!

X